Регистрация | Забравена парола

Контакти

Офис адрес:

       гр. Варна, бул. Мария Луиза 46, ет. 1Адрес за кореспонденция: 

        9000 гр. Варна,  бул. Мария Луиза 46, ет. 1                                               


За информация и заявки:                   

        Телефон: +359 878 287 988 (от 09.00 до 20.00 часа)

        Имейл адрес: bulguide@bulguide.bg                     Председател на Съюза на екскурзоводите в България: 

       Христина Неделчева                   

        Телефон за връзка: +359 889 87 56 97 

                   (от 09.00 до 20.00 часа)           

        Имейл адрес: hristina.hr.bg@abv.bg                   
Данни за фактура:  

        Сдружение Съюз на екскурзоводите в България

        Адрес: гр. Варна, кв. Чайка

        БУЛСТАТ: 103191145

        МОЛ: Христина Неделчева  

        Банка: Първа инвестиционна банка (Fibank)

        BIC: FINVBGSF

        IBAN: BG60FINV915010UB287681  На 29.05.2014 г. Съюза на екскурзоводите се присъедини към Етичния Кодекс на Световната туристическа организация към ООН - UNWTO http://ethics.unwto.org/content/private-sector-commitment-global-code-ethics-for-tourism