Регистрация | Забравена парола

Общо представяне

Съюзът на екскурзоводите в България /СЕБ/ е сдружение с нестопанска цел и дейност в обществена полза за защита на колективните интереси на екскурзоводите и обединяване на усилията им за издигане престижа на професията и нейното упражняване в името на общочовешките ценности. Регистриран е през 1990 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Седалището на СЕБ е в гр. Варна. Съюзът работи като  доброволно обединение на индивидуални членове – физически и юридически лица, които приемат неговия устав и са готови да съдействуват за постигане на неговите цели.

 

       Съгласно решенията на Общото събрание от 22 март 2018 г., дейността на Съюза се ръководи от 7-членен
Управителен съвет в състав:

 

1.    Христина Красенова Неделчева - Председател 

2.    Катя Станимирова Калоянова

3.    Тихомир Василев Патарински

4.    Димитър Росенов Йонков

5.    Снежана Неделчева Атанасова

6.    Деница Миладинова Косева

7.    Александър Фадеев Миронов 

 

 

     

Адрес за кореспонденция:

 

9005 Варна, ж.к. “Чайка” бл. № 128, партер

 

Телефон за връзка: 0878 287 988 

 

E-mail: bulguide@bulguide.bg