Регистрация | Забравена парола

Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ЕКСКУРЗОВОДА

 

Настоящият Кодекс установява задължителни за всеки член на Съюза на екскурзоводите в България правила за поведение при осъществяване на професионалната дейност, с цел изграждане престижа на професията. С доброволното му приемане членовете на СЕБ залагат в основата на своята труд висок професионализъм и почтеност при осъществяване на служебните ангажименти, и във взаимоотношенията си със своите колеги и клиенти.

С присъединяването си към кодекса всеки професионален български екскурзовод се задължава:

 

I. Спрямо държавата:

1. Да защитава имиджа и авторитета на България, като полага усилия туристите да се отнасят с уважение към околната среда и забележителностите, местните традиции, история, бит и култура, да рекламира постиженията на туристическата ни индустрия;

2. Със своите действия да внушава уважение и към другите държави и народи, които българските туристи посещават;

3. Деликатно да тушира прояви на расови и националистически предразсъдъци.

 

II. Спрямо туристите:

4. Да защитава интересите на поверените му клиенти във връзка с тяхното добро настроение, получаването на достатъчно информация и удобството по време на пътуването им в страната;

5. Да предоставя на туристите надеждна, точна и вярна информация във всички свои беседи по интересен и достъпен за туристите начин;

6. Да прави ясно разграничаване между истинността на фактите и свързаните с тях приказки, легенди, традиции и мнения;

7. Да разширява и осъвременява своите знания;

8. Да не създава и да не въвлича клиентите в конфликт, както и да не създава конфликтна ситуация с трети лица;

9. Да не се свързва с некоректни търговци за лична облага;

10. Да бъде образец за поведение: тактичен, въздържан, вежлив, подходящо облечен и да поддържа чист и спретнат външния си вид;

11. Да поставя на видно място отличителния си знак;

12. Да не бъде източник на пропаганда и злонамереност;

13. Да допринася за взаимното разбирателство между хората от различни общества с различна култура;

 

III. Спрямо колегите си:

14. Да спазва добрия тон в отношенията си с всички лица, свързани с предоставянето на туристическите услуги;

15. Да бъде честен и доброжелателен в отношенията си с всички екскурзоводи, да уважава техният труд, да не се поддава на клевети и злонамереност спрямо тях, да полага усилия за единството на съюза ни;

16. Да се въздържа от коментари по отношение работата и професионализма на други колеги пред туристите;

 

IV. Спрямо туроператорската фирма-възложител:

17. Да защитава интересите на фирмата-възложител и опазва поверителността на всякакъв вид информация, свързана с дейността й: цени, места за настаняване и изхранване, програми, хонорари и др.;

18. Да не рекламира услуги на конкурентни туристически предприятия;

19. Да е точен и дисциплиниран, да спазва стриктно възложената му програма, като внася промени  единствено по необходимост и с изричното съгласие на фирмата-възложител.