Регистрация | Забравена парола

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН на СЕБ за 2019 г.

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ на Съюза на екскурзоводите в България


ПРЕЗ 2019 Г.  

м. Януари 2019 г.  

 

1. ЛЕКЦИЯ № 1 ЗА 2019 г.      

ТЕМА:  "Православната иконография през Средновековието и Възраждането: прилики и разлики"

ЛЕКТОР: Д-р  Васил Тенекеджиев

ДАТА: 18.01.2019 /Петък/ ЧАС: от 13.30 до 16.30 часа

МЯСТО: в Археологически музей Варна, зала ′′Одесос′′  етаж 2 (срещу стълбището) ОТГОВОРНИК: Христина Неделчева

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Лекциите са безплатни за всички членове на СЕБ, редовно- плащащи своя членски внос, както и за почетните членове на Съюза. Членове неплатили своя членски внос за 2018 г. няма да бъдат допускани до лекцията. 

 

м. ФЕВРУАРИ 2019

1. ЛЕКЦИЯ

ТЕМА: Геолого-геоморфоложка характеристика на на българското черноморско крайбрежие и ИИЗ на Р. България 

ЛЕКТОР: доц. д-р Димитър Петков Димитров, секция "Морска геология и археология", Институт по океанология - БАН, гр. Варна.
ДАТА: 01.02.2019  /Петък/

ЧАС: от 13.00 до 16.30 часа

МЯСТО: в Археологически музей Варна, зала ′′Одесос′′  етаж 2 (срещу стълбището) ОТГОВОРНИК: Христина Неделчева    

 

2. Представяне на информация за проект Първата Световна Война във Варна Добруджа.  Както и представяне на информация за предстоящи проекти в туризма, финансирани от ЕС и други.

Раздаване  на членовете на СЕБ от двата вида брошури - карти за културното наследство от WWI в гр.Варна и Добруджа + транснационална

ТЕМА: "Проект  Networld  и културното наследство от Първата световна война в гр. Варна и Добруджа. Възможности за културен туризъм в третата покана по Транснационална програма "Дунав".

ЛЕКТОР: Тодорка Димитрова  - Директор Агенция за Икономическо Развитие Варна

ДАТА:  08.02.2019  /Петък/  

ЧАС: от 14.00 до 16.00 часа.

МЯСТО: в Археологически музей Варна, зала ′′Одесос′′  етаж 2 (срещу стълбището)

 

3. Парти по повод Международния ден на екскурзовода

МЯСТО: Ресторант ′Дарзалас′′ 18.00 часа

ДАТА: 21 Февруари  2019 г. 

 

4. Учебно-образователен маршрут  до град Русе.

ЛЕКТОР:  Д-р  Васил Тенекеджиев

ДАТА: 23.02.2019  г.

ЧАС: 07.00 часа
МЯСТО: ул. Антим 1

ОТГОВОРНИК: Христина Неделчева  

 

5.  Учебно-образователен пешеходен тур на тема ‘′Стенописи и икони на Варненските православни църкви′′ - ОТМЕНЕНО!!!

ЛЕКТОР:  Д-р  Васил Тенекеджиев

ДАТА: 24.02.2019 г.

ЧАС: 12.00 часа
МЯСТО: пред Катедралата

ОТГОВОРНИК: Христина Неделчева  

 

ОТМЕНЕНО!!!

 

 

6. Икономическа справка на България Част 2 (продължение от 2018 г.)

Място: в Археологически музей Варна, зала ′′Одесос′′  етаж 2 (срещу стълбището)        Час: от 13.30 часа до 16.30 часа      

Лектор: гл. ас. д-р Татяна Иванова, Икономически университет Варна      

Тема на лекцията: Икономическа справка на България за представяне пред чуждите туристи  (актуални справки за данъци, заплати, данни за БВП, бизнес в България, българският лев, членството в ЕС и много други)

ОТГОВОРНИК: Христина Неделчева    

 

7.  СЪБИТИЕ: Общо събрание на Съюза на екскурзоводите в България (Годишно отчетно събрание 2019). Поканата е публикувана на уеб сайта на Съюза.

ДАТА: 28 Февруари 2019 г.

МЯСТО: Духовно-просветен център ′Архангел Михайл′′, адрес ул. 27ми Юли гр. Варна    Всички новини »