Регистрация | Забравена парола

Състав на СЕБ

Уважаеми колеги,

 

За тези от вас, които нямаха възможност да присъстват на Отчетно - изборното ни събрание, желаем да споделим следната информация:

Общото събрание на Съюза, проведено на 5-ти април тази година, избра нов управителен и контролен съвет в състав:

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Валерий Гочев – председател на УС

Членове: Виктория Балездрова, Веселина Даракчиева, Катя Калоянова, Костадинка Ортодоксова, Светлана Ненчева, Цветанка Колева.

 

Считано от 13 май 2013 година и с решение 221 на Варненският Окръжен Съд, като председател на Управителния съвет и представляващ сдружението „СЪЮЗ НА ЕКСКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ“, бе вписан Валерий Тодоров Гочев.

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ:
Събранието избра трима члена в състава на контролния съвет: Атанас Атанасов, Дарина Михайлова и Снежана Атанасова, като на тяхно заседание и с протокол от 11.04.2013 г. за председател на Контролния съвет е избран Атанас Тодоров Атанасов

 

Скъпи колеги,

На своето първо заседание, проведено на 9-ти април и по предложение на председателя на Съюза, на всички членове на управителния съвет бяха делегирани отговорности както следва:

Цветанка Колева – Завеждащ връзки с членовете на СЕБ

Светлана Ненчева – Завеждащ дейности на СЕБ

Веселина Даракчиева – Говорител на УС

Катя Калоянова – Секретар

Виктория Балездрова – Главен секретар

Костадинка Ортодоксова – Зам. Председател

 

Взе се решение всички протоколи от проведените заседания на УС и общите събрания да бъдат публикувани на сайта на Съюза, за да могат членовете на СЕБ да се запознават навреме с дискутираните проблеми и взетите решения.

На второто си заседание от 17.05.2013 УС изработи Бюджет на организацията за 2013 г. и Календарен план на съюзните дейности. През месец ноември планираме провеждане на Общо събрание, което да утвърди бюджета за 2013 и приеме бюджет за следващата календарна година.

 

Пожелаваме на всички колеги успешен туристически сезон, като оставаме на ваше разположение за възникнали въпроси, мнения и предложения.

 

С дружески поздрав,

УС на СЕБ

Валерий Гочев
Председател
 Всички новини »