Регистрация | Забравена парола

Курсове на СЕБ

Уважаеми колеги,

 

Бихме желали да ви информираме, че след влизане в сила на новия Закон за туризма и Правилника за неговото приложение, за упражняването на нашата професия ще е необходимо минимум Свидетелство за завършена  3-та квалификационна степен на професионално образование.

В тази връзка на участниците, завършили организирания от СЕБ и ЦПО „Знание ни бизнес“ курс за професия „Екскурзовод“ през 2013/2014 г., ще бъде издадено необходимото за регистрацията в Министерството на икономиката и енергетиката свидетелство.

Радваме се, че вече имаме възможността да ви представим и концепцията ни за учебния процес на предстоящото обучение, във вариант присъствено и дистанционно обучение.

Разпределението е в 170 присъствени лекционни часа, 295 дистанционни лекционни часа, 305 часа учебна практика, 360 часа стаж в предприятие и 3 учебни екскурзии.

След завършване на обучението ще се положи изпит пред комисия, като при успешното му взимане се получава свидетелство за завършена трета квалификационна степен на професионално образование.

Цената на курса е 660 лева (общо 960 часа, в периода ноември 2013 – март 2014), като допълнително се заплащат трите учебни екскурзии – 40 лева, и полагането на изпит – 50 лева, или общата стойност на целия модул е 750 лева.

 

Приканваме ви да споделите тази информация с всички ваши познати колеги, които все още не притежават документ за тази минимална квалификационна степен.

Каним ги на 2 ноември, събота, от 11 часа, в нашия офис на адрес ж.к. Чайка, блок 128, на опознавателна среща, по време на която желаещите да се включат в курса ще бъдат записани и запознати с пълната информация относно преподавателите и съдържанието на лекционните и практическите часове.

Молим желаещите предварително да заявят своето присъствие по мейл или на посочените телефони.Всички новини »