Регистрация | Забравена парола

10-05-2020
#ЗаТуризъм2020сЕкскурзоводи #ForTourism2020withTourguides

ПОКАНА

20-10-2019
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз на екскурзоводите в България" - Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 28.11.2019 г. от 11.00 часа в зала ‘′Одесос′′ във Варненски археологически музей, гр.Варна бул. „Княгиня Мария Луиза" 41, при следния дневен ред:   1. Гласуване на изменение и допълнение на Устава на ...

ГРАМОТА

06-10-2019
Високо признание за дейността на Съюза на екскурзоводите в България от Община Варна, получено по повод Световния ден на туризма 27.09.2019 г. Грамотата е отличен резултат от успешната работа на нашите екскурзоводи!ГРАМОТА Връчва се на Съюз на екскурзоводите в България ЗА ПРИНОС И ДОБРО СЪТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА     Кмет Иван Портних 27.09.2019 г.

07-05-2019
  Разгледайте Варна и България с нашите екскурзоводи, за да може да казвате: дойдох, видях и обикнах! За екскурзоводи се обадете на: +359 878 287 988 Или изпратете имейл на: bulguide@bulguide.bg         Tour Varna and Bulgaria with our tour guides to be able to say: I came, I saw, I fell in love! For ...

Лекция на тема Геолого-геоморфоложка характеристика на българското черноморско крайбрежие

06-03-2019
С благодарности на доц. д-р Димитър Петков Димитров и на Института по океанология - БАН, гр. Варна, за проведената лекция за членовете на Съюза на екскурзоводите в България, на дата 01.02.2019 г.  ЛЕКЦИЯТЕМА: Геолого-геоморфоложка характеристика на българското черноморско крайбрежие и ИИЗ на Р. България      ЛЕКТОР: доц. д-р Димитър Петков Димитров, секция "Морска геология и археология", Институт по океанология - БАН, ...

ПОКАНА - ОБЩО СЪБРАНИЕ 28.02.2019 г.

24-02-2019
ПОКАНА:Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз на екскурзоводите в България" - Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.02.2019 г. от 12.00 часа в залата на Духовно-просветен център „Св. Архангел Михаил" гр.Варна ул. „27-ми юли" № 9, при следния дневен ред:1.    Отчет на УС за ...

14-02-2019
ПОКАНА  Първа екскурзоводска конференция в България по повод "Международния ден на екскурзовода - 21 Февруари"     Организатор - Съюз на екскурзоводите в България (СЕБ)  с подкрепата на Община Варна     ТЕМА:‘′Предизвикателства пред екскурзоводите в популяризиране на българския туризъм ′′      ДАТА: 21 февруари 2019г. ЧАС: от 10.00 - 17.00 часа    МЯСТО: гр. Варна, Градска художествена галерия "Борис Георгиев", етаж 3, ул. ...

Покана за Общо Събрание 28.02.2019 г.

27-01-2019
ПОКАНА: Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз на екскурзоводите в България" - Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.02.2019 г. от 12.00 часа в залата на Духовно-просветен център „Св. Архангел Михаил" гр.Варна ул. „27-ми юли" № 9, при следния дневен ред:   1.    Отчет на УС за 2018 година. Проект ...

Предложения за промени по наредбата за професията ′′ Екскурзовод′′

16-01-2019
До председателя на работната група за изготвяне на проекти за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 5 януари 2016 г.: г-жа Лиляна Арсова, главен директор на дирекция „Туристическа политика", Министерство на туризма. Уважаема Г-жо Лиляна Арсова,   Уважаеми дами и господа,     Ние, от Съюзът на екскурзоводите в България приветстваме ...

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН на СЕБ за 2019 г.

03-01-2019
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ на Съюза на екскурзоводите в България ПРЕЗ 2019 Г.   м. Януари 2019 г.     1. ЛЕКЦИЯ № 1 ЗА 2019 г.       ТЕМА:  "Православната иконография през Средновековието и Възраждането: прилики и разлики" ЛЕКТОР: Д-р  Васил Тенекеджиев ДАТА: 18.01.2019 /Петък/ ЧАС: от 13.30 до 16.30 часа МЯСТО: в Археологически музей Варна, зала ′′Одесос′′  ...
1 2 3 4 5 »