Регистрация | Забравена парола

Решения на общи събрания и УС

I. Протоколи от Общи събрания на СЕБ

1. Протокол от ОС на 21.02.2013

2. Протокол от ОС на 05.04.2013

3. Протокол от ОС на 18.12.2013

4. Протокол от ОС на 17.12.2014

5. Протокол от ОС на 21.02.2015

6. Протокол от ОС на 16.04.2016
7. Протокол от ОС на 21.02.2017

 

II. Протоколи от Управителни съвети на СЕБ

      Протокол от УС на СЕБ 02.04.2013

1.   Протокол 1 УС - 09.04.2013
2.   Протокол 2 УС - 17 05 2013
3.   Протокол 3 УС - 13.10.2013
4.   Протокол 4 УС - 21.11.2013
5.   Протокол 5 УС - 12.12.2013
6.   Протокол 6 УС - 10.01.2014
7.   Протокол 7 УС - 17.03.2014
8.   Протокол 8 УС - 24.04.2014
9.   Протокол 9 УС - 10.09.2014
10. Протокол 10 УС - 9.10.2014
11. Протокол 11 УС - 12.11.2014
12. Протокол 12 УС - 10.12.2014
13. Протокол 13 УС - 09.07.2015
14. Протокол 14 УС - 29.09.2015
15. Протокол 15 УС - 29.03.2016
16. Протокол 16 УС - 26.10.2016
17. Протокол 17 УС - 18.11.2016
18. Протокол 18 УС - 01.02.2017
19. Протокол 19 УС - 01.02.2017
20. Протокол 20 УС - 19.04.2017
21. Протокол 21 УС - 08.11.2017
22. Протокол 22 УС - 08.11.2017
23. Протокол 23 УС - 18.01.2018
24. Протокол 24 УС - 18.01.2018