Регистрация | Забравена парола

Курсове на СЕБ

  Скъпи колеги,

Имаме удоволствието да ви информираме за организираните курсове за екскурзоводи от УС на СЕБ и Център за Професионално Обучение "Знание и бизнес" :

1-ви КУРС: за работещи/работили екскурзоводи които нямат нужният
образователен ценз и
във връзка с Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Eкскурзовод“ се организира интензивен курс за специализанти упражнявали професията екскурзовод,

 

НАЧАЛО НА КУРСА:  15.12.2017г.

КРАЙ НА КУРСА:  м. март 2018 г.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 3 месеца

Дистанционно  обучение чрез компютърна платформа:   moodle

 Дни на провеждане:

-           четвъртък от 18 ч. до 20,50 ч.

-           петък от 18 ч. до 20,50 ч.

-           събота 09 ч. до 16,00 ч.

-           неделя 09 ч. до 16,00 ч.

Място на провеждане :

гр. Варна, бул. «Д-р Л.Заменхов»,  № 1

Център за професионално обучение «Знание и бизнес» - Варна

След завършване  на обучението специализантът полага изпит. Успешно положилите изпита получават свидетелство за завършена трета квалификационна степен на професионално образование „Екскурзовод”.

Цена на курса: 600 лева.

ВАЖНО!

 За кандидатите имащи само средно образование има вероятност да се ползват ваучери от Бюрото по труда и по този начин курса им да е безплатен, но това ще се разбере на по-късен етап.

2-ри КУРС: за специализанти, които не са упражнявали професията екскурзовод:

НАЧАЛО НА  КУРСА: open

КРАЙ НА КУРСА:  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца

БРОЙ ЧАСОВЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

 960 учебни   часа, във вариант присъствено и дистанционно обучение.

Разпределение на  присъствените лекционни часове през настоящата година:

ОБЩО: 140 часа

Дни на провеждане:

-           четвъртък от 18 ч. до 20,50 ч.

-           петък от 18 ч. до 20,50 ч.

-           събота 09 ч. до 16,00 ч.

Дистанционно обучение чрез компютърна система „Moodle”:

ОБЩО: 480 часа

Производствена практика в предприятие:

ОБЩО: 340 часа

В курса са включени 4 учебни екскурзии:

  • Технология на екскурзоводската беседа при пешеходна обиколка
  • Технология на екскурзоводската беседа при посещение на Резиденция «Евксиноград»-Варна
  • Автобусна екскурзия Несебър
  • Автобусна екскурзия Балчик-Калиакра

След завършване на обучението ще се полога изпит пред комисия, като при успешното му вземане се

 получава свидетелство за завършена трета квалификационна степен на  професионално образование „Екскурзовод”.

Цена на курса: 900 лева.

 ВАЖНО!

 За кандидатите имащи само средно образование има вероятност да се ползват ваучери от Бюрото по труда и по този начин курса им да е безплатен, но това ще се разбере на по-късен етап.

За повече и по-детайлна информация:

 „Знание ни бизнес“ с местонахождение гр. Варна, бул. «Д-р Л.Заменхов»,  № 1  

ЗА КОНТАКТИ и  допълнителна информация:

Проф. Петко Илиев:  мобилен телефон 0893 492 350

Димитрина  Атанасова:  Мобилен телефон 0893 492 352

E-mail: edibiznes@gmail.com

Адрес : http://edubiznes.net/на-вниманието-на-екскурзоводите/