Регистрация | Забравена парола

Обучение в Колеж по туризъм - Варна

Прием
ЗАСЛУЖАВА СИ ДА ИЗБEРА КОЛЕЖА ПО ТУРИЗЪМ - ВАРНА, ЗАЩОТО:
1. Обучението е високо квалифицирано - съчетава традициите и съвременните изисквания на развиващата се туристическа индустрия.
2. Изучават се задължително два чужди езика и има възможност за изучаване на трети чужд език.
3. Провежда се учебна практика в туристическата индустрия.
4. Обучението се провежда в малки групи от студенти.
5. Преподавателите са с практически опит в туризма и лектори от туристическия бизнес.
6. Има отлични взаимоотношения между студенти и преподаватели.
7. Предоставят се много възможности за летен стаж и работа в чужбина.
8. Колеж по туризъм - Варна е първото авторитетно висше учебно заведение по туризъм в България (създаден на 8 ноември 1963 г.).
9. Придобитото професионално висше образование гарантира успешна реализация в туристическата практика.
10. Получава се диплома за висше образование, степен "Професионален бакалавър" от акредитирано висше училище.
Колеж по туризъм - Варна вече четвърта година е на първо място в Рейтинговата система за висши училища в направление "Туризъм" за степен "Професионален бакалавър".
11. Обучението е финансово изгодно: студентите заплащат държавна такса за обучение; студентите с много добър и отличен успех и тези в затруднено материално положение получават ежемесечни стипендии.
12. Има възможност за продължаване на образованието в степен "Магистър" на професионално направление "Туризъм" в Икономически университет - Варна и в други висши учебни заведения чрез кандидатстване по документи.
За магистър по туризъм се учи 5 години при следните възможности:
  • Колеж по туризъм - 3 години за професионален бакалавър + 2 години магистратура
  • Университет - 4 години за академичен бакалавър + 1 година магистратура
За контакти: www.ct-varna.com